Dierenarts & Praktijk

08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
12.03.24
Dierenarts & Praktijk

Vragenlijst voor eigenaren kortsnuiten

Beste collega’s, Deze vragenlijst is onderdeel van het onderzoek dat Novi Mores doet in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek. Het doel is om...
24.01.24
Dierenarts & Praktijk

VetScope Live met bestuurslid Frederieke

Dierenartsen en duurzame veehouderij - verbinden in plaats van polariseren.
06.11.23
Dierenarts & Praktijk

Dierenartsen waarschuwen: koop geen kortsnuitige kat

Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties starten deze week een campagne om consumenten te waarschuwen voor de vele gezondheidsproblemen van kortsnuitige katten.
07.10.23
Dierenarts & Praktijk

Onze omgang met jonge dieren – artikel TvD

De manier waarop we met dieren omgaan, is sterk beïnvloed door de overheersende wereldvisie dat dieren dankzij goddelijke voorbestemming slechts bestaan ten behoeve van de...
20.04.22
Dierenarts & Praktijk

Pensioen dierenarts & dierenwelzijn survey

Sinds 2021 is er op initiatief van het bestuur van Caring Vets (CV), contact tussen het pensioenfonds voor dierenartsen (SPD) en CV.
02.06.21
Dierenarts & Praktijk

‘Misschien heb je een paar dapperen nodig’

In het huidige (veehouderij)systeem kunnen we de problemen op het gebied van zoönoses, biodiversiteit en klimaat niet oplossen. Daarom moeten we toe naar een nieuw...
29.05.21
Dierenarts & Praktijk

One Health?

Bij de woorden One Health wordt gesuggereerd, dat het om het bevorderen van gezondheid gaat. Maar op basis van de eerdere omschrijving (“het streven om...
18.02.21
Dierenarts & Praktijk

SPD: goed voor dieren?

Stichting Pensioenfonds Dierenartsen (SPD) werkt hard om de premies van de dierenartsen zo te beleggen, dat in de toekomst iedereen van een goed pensioen verzekerd...
04.02.21
Dierenarts & Praktijk

Dierenartsen en empathie met dieren

Reactie Caring Vets-bestuurslid René van der Luer m.b.t. empathie bij dierenartsen n.a.v. een drietal uitzendingen van de Keuringsdienst van Waarde: de onderwerpen waren de geitenhouderij,...
25.05.20
Dierenarts & Praktijk

Paardenwelzijn en dierenartsen

Artikel TvD over de rol van de dierenarts bij het welzijn van paarden die door de mens gehouden worden.
07.02.20
Dierenarts & Praktijk

Kalverhouderij en dierenwelzijn in TvD; Ethiek vs. Economie.

Artikel in Tijdschrift voor Diergeneeskunde