Pensioen dierenarts & dierenwelzijn survey

Dierenarts & Praktijk

Beste collega’s,

Sinds 2021 is er op initiatief van het bestuur van Caring Vets (CV), contact tussen het pensioenfonds voor dierenartsen (SPD) en CV. Dit naar aanleiding van een vraag die er vorig jaar opkwam binnen het CV-bestuur: waarin wordt het geld van de deelnemers van de SPD belegd?

Via Fossielvrij Nederland kwamen wij in contact met de organisatie GroenPensioen die zich als belangrijkste doel stelt om pensioenfondsen te bewegen niet meer te investeren in fossiele bedrijven. In dat kader publiceerde GroenPensioen vorig jaar op 10 mei een rapport met de naam “Hoe gezond beleggen zorgpensioenfondsen?”. 

Omdat er voordien al contact was geweest met GroenPensioen lukte het om ook de SPD aan te merken als zorgpensioenfonds waardoor ook ons pensioenfonds werd beoordeeld in dit rapport. Negen zorgpensioenfonsen werden beoordeeld op beleggingen in fossiele, wapen producerende  en aan tabak gerelateerde bedrijven. Zo ook de SPD en hieruit kwam naar voren, dat de SPD of onvoldoende scoorde of dat het onduidelijk was hoe er belegd werd. 

Tevens werd in samenspraak met Eerlijke Geldwijzer en World Animal Protection getracht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en mate waarin de SPD bij haar beleggingen rekening houdt met dierenwelzijn: het resultaat was vooralsnog niet bemoedigend.

Vervolgens is er in december 2021 een gesprek geweest waaraan werd deelgenomen door het SPD- en het CV-bestuur. Aan de orde kwamen transparantie, fossiele beleggingen en het dierenwelzijnsbeleid. De sfeer tijdens dit overleg  was ontspannen en prettig, maar het resultaat beoordeelden wij na afloop als niet bevredigend. Vandaar dat wij met het SPD-bestuur een vervolggesprek willen aanvragen.

Om voorafgaande aan dit tweede overleg wat meer inzicht te krijgen in de mening van onze CV-leden, maar ook van andere collegae, inzake verwachtingen ten aanzien van de beleggingen en resultaten van de SPD, hebben wij een enquête online gezet.

* Deze vragenlijst is inmiddels gesloten.

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...