Onze omgang met jonge dieren – artikel TvD

Dierenarts & Praktijk

De manier waarop we met dieren omgaan, is sterk beïnvloed door de overheersende wereldvisie dat dieren dankzij goddelijke voorbestemming slechts bestaan ten behoeve van de mens. Onder dit adagium worden dieren als nooit tevoren massaal gebruikt louter en alleen voor het (financiële) gewin en wordt dit aanmatigend een voorbeeld voor de wereld genoemd.

De Wet dieren hanteert welzijnsnormen die berusten op de vijf vrijheden van Brambell, waarbij de afwezigheid van dorst, honger, stress, pijn, ziekte, angst en de vrijheid om normaal gedrag te vertonen als criteria worden genomen. Hoewel dit inmiddels als onvoldoende wordt beschouwd, wordt zelfs hieraan in de intensieve veehouderij niet voldaan. Dankzij de toegevoegde zin: “voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd”, blijft er weinig over van enige bescherming.

Lees het artikel hier

Met dank aan de KNMvD voor toestemming tot plaatsing van het TvD* artikel op onze site.
* Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

De laatste berichten

09.06.24
Dierenarts & Praktijk

Uitnodiging: Caring Farm Vets gezocht!

Wij zien dat steeds meer landbouwhuisdierenartsen zich proactief inzetten voor het verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderij. Wij gaan graag met deze collega’s in gesprek....
09.06.24
Dierenarts & Praktijk

Huiselijk geweld en dierenmishandeling

Van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld die huisdieren hebben, stelt 41 procent het vluchten gemiddeld met een jaar uit vanwege de huisdieren. Vooral honden...
04.06.24
Politiek & Wetgeving

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...