Huiselijk geweld en dierenmishandeling

Dierenarts & Praktijk

Van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld die huisdieren hebben, stelt 41 procent het vluchten gemiddeld met een jaar uit vanwege de huisdieren. Vooral honden en katten, maar ook andere dieren, worden door plegers van huiselijk geweld als machtsmiddel gebruikt of ook mishandeld. Bij de meeste opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld zijn huisdieren helaas niet welkom. Als dierenarts kun je deze situaties in de praktijk tegenkomen. Het is belangrijk hier alert op te zijn en te weten waar je terecht kunt.

Mendoo zet zich in voor veilige opvang voor mens en dier uit situaties van huiselijk geweld, door opvanglocaties te ondersteunen bij het diertoegankelijk maken van de opvang. Als dat niet mogelijk is, plaatst Mendoo huisdieren tijdelijk bij gastouders zodat de cliënt zonder zorgen om het dier kan herstellen. NB. Er is altijd behoefte aan goede opvangadressen! Stichting Mendoo biedt een gratis E-learning aan over deze onderwerpen.

Ook in de tweede kamer is er aandacht voor deze onderwerpen. Zo zijn er in februari 2024 twee moties aangenomen om te onderzoeken hoe slachtoffers van huiselijk geweld én hun huisdieren landelijk geholpen kunnen worden.[1,2] Verder zijn er recent diverse artikelen in de media verschenen over dit onderwerp.[3,4]

Om dierenmishandeling te melden kan de dierenarts ook terecht bij Het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling van de faculteit diergeneeskunde. Voor meer informatie over dierenmishandeling zie Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen van de KNMvD.


[1] Motie van het lid Kostic c.s. over inventariseren hoe slachtoffers van huiselijk geweld en hun huisdieren in alle gemeenten kunnen worden geholpen

[2] Motie van het lid Graus over voorkomen dat er dieren achterblijven bij de agressor van huiselijk geweld

[3] AD: Mag hond of kat niet mee naar opvang? Dat weerhoudt vrouwen er soms van gewelddadige partner te verlaten *

[4] NRC: Zelf voor huiselijk geweld vluchten, maar de katten achterlaten? Dat nooit *

* paywall

De laatste berichten

07.07.24
Opleiding & Onderzoek

Caring Congres 2024: 1000 Caring Actions!

Duizend acties geven een positieve impuls aan nog meer acties…handelingen waarmee we de wereld een stukje beter kunnen maken voor mens en dier, waarmee we het...
06.07.24
Dierenarts & Praktijk

Uitbraak kattenziekte

Waarschuw eigenaren en registreer met PETscan. Dierenartsen worden opgeroepen om alert te zijn op een uitbraak van kattenziekte en katteneigenaren hiervoor te waarschuwen. Ook worden zij verzocht de diagnose via het PETscan-systeem te melden bij de faculteit Diergeneeskunde....
19.06.24
Opleiding & Onderzoek

Caring College faculteit diergeneeskunde

Caring Vets werd uitgenodigd om op donderdag 13 juni een middag onderwijs te verzorgen voor vijfdejaars studenten diergeneeskunde. Binnen anderhalve week werd een inspirerend programma...