Wereldproefdierendag 2023

Opleiding & Onderzoek

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van dieren nog te vaak aangetast wordt ten behoeve van economisch gewin en als gevolg van mens-centraal denken en vastgeroeste ideeën.

Dierproeven veroorzaken zeer ernstig lijden voor vele miljoenen dieren. Gelukkig groeit het besef in onze samenleving dat dieren dezelfde emoties en pijn ervaren als mensen. Het gebruik van dieren als onderzoeksmodel voor de mens wordt mede hierdoor steeds minder acceptabel.  En proefdiergebruik is niet alleen vanwege het schenden van  dierenwelzijn onwenselijk, maar ook vanuit wetenschappelijk oogpunt en menselijk welzijn. 

Het is bekend dat de vertaalslag van proefdier naar mens slecht is. Dit houdt in dat medicijnen die veilig en werkzaam zijn bevonden in proefdieren, niet veilig of werkzaam bleken te zijn in de mens. 

Maar ook het omgekeerde scenario is zorgelijk. Hoeveel medicijnen zijn verloren gegaan omdat ze afgeschreven werden nadat ze in dierproeven niet veilig of werkzaam bleken, terwijl dat in de mens misschien wel het geval zou zijn geweest.

Het goede nieuws is dat er innovatieve proefdiervrije onderzoeksmethoden zijn. 

Technieken die we niet voor mogelijk konden houden meer dan 70 jaar geleden, toen dieren werden veroordeeld tot gouden standaard voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de mens. 

Nieuwe methodes zoals organoiden, organen op chip en computermodellen, kunnen gebruikt worden om werking en veiligheid van medicijnen en andere middelen in de mens te onderzoeken. 

Het slechte nieuws is dat wetgeving, conservatisme en vooral economische belangen, het op grote schaal toepassen van deze innovatieve proefdiervrije methodes belemmert.

Het is zaak te zorgen voor een snelle verandering in wetgeving zodat Dierproeven niet langer wettelijk verplicht worden gesteld, zoals in december vorig jaar al in de Verenigde Staten van Amerika werd vastgelegd. 

Daarnaast dient er door de industrie en de politiek budget beschikbaar te worden gemaakt om een inhaalslag te maken op het gebied van Proefdiervrije onderzoeksmodellen en de toepassing ervan. En dient het gebruik van deze methodes gestimuleerd te worden door middel van onderwijs, samenwerking en het delen van informatie en kennis.

Zo kunnen wij in Nederland alsnog de koploper worden zoals in 2016 door staatsecretaris van Dam werd aangekondigd. Door niet langer vast te houden aan een paradigma van 75 jaar geleden, maar door met visie, kennis en kunde wetenschap uit te voeren die past bij de huidige kennis en waarden in onze samenleving. 

Voor de dieren, voor de wetenschap en voor ons!

https://stock.weanimalsmedia.org

De laatste berichten

09.06.24
Dierenarts & Praktijk

Uitnodiging: Caring Farm Vets gezocht!

Wij zien dat steeds meer landbouwhuisdierenartsen zich proactief inzetten voor het verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderij. Wij gaan graag met deze collega’s in gesprek....
09.06.24
Dierenarts & Praktijk

Huiselijk geweld en dierenmishandeling

Van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld die huisdieren hebben, stelt 41 procent het vluchten gemiddeld met een jaar uit vanwege de huisdieren. Vooral honden...
04.06.24
Politiek & Wetgeving

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...