‘Stop onacceptabele vangmethoden van pluimvee’

Politiek & Wetgeving

Caring Vets kan het niet aanzien dat er nog steeds miljoenen kippen hun botten breken, alleen maar vanwege een goedkope vangmethode. Wat ons betreft kunnen dierenartsen hier niet achter staan, want er is een veel diervriendelijker vangmethode. We dienen een officiële klacht tegen de overheid in. Deze nodeloze aantasting van dierenwelzijn moeten we niet langer accepteren in Nederland!

Lees hier het complete statement

Samenvatting en aanbevelingen

Nederland slacht per jaar rond de 600 miljoen[1] kippen en kuikens. Het merendeel komt van Nederlandse pluimveebedrijven. Een kleiner deel wordt geïmporteerd uit Duitsland en België. Ook is er export van slachtpluimvee. De meeste dieren worden met de hand gevangen, een klein deel wordt gevangen met machines.

Het handmatig vangen van vleeskuikens[2] en uitgelegde leghennen gebeurt door vangploegen[3]. Werknemers van pluimveeservicebedrijven tillen per hand twee tot vijf dieren aan één poot op, de reguliere of Ondersteboven vangmethode. Zij lopen met de ondersteboven hangende dieren naar een container of krat waarin de dieren vervoerd worden naar het slachthuis. Vangmachines worden gebruikt bij een klein deel van de slachtkuikens.

De Ondersteboven vangmethode en het gebruik van vangmachines veroorzaken angst, stress en pijn, oftewel lijden bij die 600 miljoen dieren. Deze vangmethoden leiden bovendien bij ongeveer 25 miljoen[4] van deze dieren tot verwondingen zoals botbreuken, ontwrichtingen en bloedingen, dus tot ernstig leed[i].

Een alternatieve vangmethode is al meer dan 20 jaar bekend: de Rechtop vangmethode, voorheen de Zweedse vangmethode genaamd. De Rechtop vangmethode veroorzaakt veel minder stress en lijden[ii], en is dus een goed en diervriendelijk alternatief. Maar de Rechtop vangmethode wordt, behalve in enkele leghennenbedrijven, níet toegepast omdat er meer vangers nodig zijn en de methode (bij leghennen) duurder is.

Het bij de huidige vangmethoden veroorzaakte lijden en letsel is, omdat een betere methode beschikbaar is, ‘onnodig’. En, ómdat dieren onnodig lijden berokkenen bij hun vervoer verboden is, zijn deze methoden een overtreding van Europese regels. Bovendien kan deze overtreding volgens de Wet dieren als dierenmishandeling opgevat worden.

Boerenorganisatie Caring Farmers: “Rechtop vangen is beter en niet veel duurder. We zijn dit daarom verplicht aan de kippen. In de biodynamische en biologische sector wordt dit al de norm. We vragen de overheid én supermarkt om de rechtop methode verplicht te stellen en helpen ondertussen onze eigen boeren op dit vlak. Voor de consument geven wij nog graag deze boodschap mee: voor eieren van keurmerk Demeter, Kipster, Rondeel en alle eieren van Ekoplaza en Geluksvogel worden de kippen al rechtop gevangen.”

‘De Rechtop vangmethode’ (Foto: Jack Tummers/Eyes on Animals)

[1] CBS 2019: 604.568.300 vleeskuikens geslacht in Nederland; 2020: 577.878.000. Een deel van de kuikens wordt voor de slacht geïmporteerd uit Duitsland of België
18.056.000 Uitgelegde leghennen in 2019 en 19.651.500 in 2020 geslacht. 

[2] Vleeskuikens zijn voor vleesproductie gekweekte en gehouden pluimvee. Ze worden rond 7 (5-9) weken oud geslacht op een gewicht van ongeveer 2.5 kg. 

[3] Servicebedrijven die vangploegen leveren zijn veelal IKB gecertificeerd, dierenwelzijn is geen IKB eis.

Vangen gebeurt ook door personen die de veehouder zelf inzet, zoals familieleden of buren én bij vleeskuikens ook door inzet van vangmachines

[4] Dit aantal is een schatting. Het cijfer wordt gebaseerd op literatuuronderzoek. Oa WLR rapport 1107 telt   4,5% vleugelbloedingen van 1 cm of meer. In Tijdschrift voor Diergeneeskunde januari ‘22 noemde Caring Vets   10 miljoen. Maar dat lagere aantal was alleen gebaseerd op het percentage omvangrijk letsel:  groter dan 3 cm.


 [i]/[ii]  NVWA 2019 Inspectieresultaten vangletsel pluimvee 

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...