Bezwaar tegen het onnodig kunstmatig uitbroeden van kuikens

Geen categorie

Caring Vets is van mening dat het in een broedmachine uitbroeden van kuikens enkel ter vermaak, zoals bijvoorbeeld tijdens het Paasfeest gebeurt, een ernstige aantasting van het welzijn van dieren is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

De dieren worden geboren zonder aanwezigheid van hun moeder uitsluitend om korte tijd  als gebruiksvoorwerp te dienen. Na gebruik worden de dieren weggegeven, gedood of komen in het gunstigste geval in een dierenopvang terecht.

Er is inmiddels gelukkig een maatschappelijke beweging gaande om op respectvolle wijze om te gaan met alle dieren. Dieren hebben immers ook behoeften en gevoelens.
Helaas gaat bovengenoemd gebruik ervan uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. Het is daarmee een zeer slecht voorbeeld voor kinderen en jongeren.

Ook in de industriële veehouderij worden kuikens in een broedmachine uitgebroed om moederloos op te groeien en daarna voor de slacht of voor eierproductie te worden ingezet. Dat wil niet zeggen dat het daarom als normaal of onschadelijk moet worden beschouwd.

Bovendien worden de volgende wetsartikelen overtreden:

Wet Dieren

Art. 2.1 Dierenmishandeling  lid 1, art 1.3

Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Bij dit gebruik wordt het welzijn van dieren benadeeld omdat:

– de dieren worden onderworpen aan stress, uitsluitend ter vermaak: vaak mogen de kuikens door iedereen op elk gewenst moment opgepakt worden. Zeker kinderen weten vaak niet hoe de kuikens op te pakken waardoor het kan gebeuren dat ze de dieren te hardhandig vasthouden, laten vallen of oppakken wanneer de kuikens slapen

– de dieren worden ernstig beperkt in hun natuurlijke gedrag. Ze krijgen niet de kans om samen met hun moeder en nestgenoten op te groeien en een natuurlijk socialisatie proces te doorlopen.

– de dieren worden na gebruik als wegwerp producten weggegeven of gedood

Art. 1.3 Intrinsieke waarde lid 1,2 en 3

 1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. 
 2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel.
 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:
  1. dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. pijn, verwonding en ziektes;
  4. angst en chronische stress;
  5. beperking van hun natuurlijk gedrag;

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Het moge duidelijk zijn dat bij dit gebruik van kuikens de eigen waarde van de dieren niet wordt erkend en de dieren lijden onder de punten d en e: Ze ondervinden chronische stress en beperking in hun natuurlijke gedrag door afwezigheid van hun moeder.


Besluit houders van dieren

Art. 3.4 Fokken met gezelschapsdieren

 1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

2.d. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt

Beide wetsartikelen worden overtreden. De kuikens wordt bewust en geheel onnodig een natuurlijke socialisatie door de moederkloek onthouden.

De werkgroep vogels van Caring Vets doet een dringende oproep aan overheid, organisaties en particulieren om te stoppen met het (laten) uitbroeden van kuikens in broedmachines ter vermaak of voor onderwijs doeleinden.

Er zijn meer dan voldoende andere mogelijkheden voor decoratie.

Mooie filmpjes of een bezoek aan een park waar jonge eendjes in het wild geboren zijn zal het lente gevoel en het educatieve karakter van het zien van jonge dieren die wél mogen opgroeien met hun moeder zelfs vergroten, en zorgt er tevens voor dat kinderen dit onaanvaardbare leed van moederloze kuikentjes niet als normaal gaan zien.

Caring Vets, werkgroep vogels

 

 

 

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...