Onderzoek naar NVWA controle slachthuizen Noord Nederland

Politiek & Wetgeving

Reactie Caring Vets, werkgroep landbouwhuisdieren & slacht op Kamerbrief over Slachthuizen in Noord-Nederland, waarin Minister Schouten (LNV) de Tweede Kamer informeert over terugkerende signalen over het functioneren van enkele middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de manier waarop voedselwaakhond NVWA is omgegaan met misstanden in slachthuizen in het noorden van Nederland. De betreffende slachthuizen suggereren dat er ten onrechte en te streng is gehandeld door de NVWA.

Caring Vets is van mening dat indien NVWA-dierenartsen daadwerkelijk ten onrechte hebben gehandhaafd, dit aan een rechter zou moeten worden voorgelegd.

Caring Vets pleit ervoor dit onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van onze NVWA collegae niet alleen uit te voeren bij slachthuizen die een klacht hebben ingediend maar dit uit te breiden naar alle slachthuizen in Nederland teneinde de wetgeving consequent en uniform toe te passen, dit ter bevordering van dierwelzijn en volksgezondheid.

Het Ministerie van LNV kan daarmee steun betuigen aan de dierenartsen en inspecteurs van de NVWA die zich dagelijks onder moeilijke omstandigheden inzetten voor het dierenwelzijn en onze voedselveiligheid.

 

 

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...