Vraag de geit hoe zij wil leven

Politiek & Wetgeving

aangeboden aan de Groene Amsterdammer (niet geplaatst)

Ziet u ook zoveel stukken over de onvermijdelijke ‘kanteling’ die steeds dichterbij komt? Woningnood, klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening (Jacqueline Cramer) i, stikstof, landbouw (Cees Veerman)ii (Martha Bakkeriii en Wim de Vries), de lijst met onderwerpen waarover moeilijke beslissingen genomen moeten worden groeit en groeit. Voor- en tegenstanders van oplossingen scherpen de messen en verdedigen in de media hun standpunten. Met het installeren van de nieuwe Tweede Kamer en de kabinetsformatie wordt daar nog een schepje bovenop gedaan, want nu is hét moment om die kanteling te bewerkstellingen en/of de gewenste kant op te duwen. Maar over dieren heeft men het niet.

Lees verder

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...