Paardenwelzijn en dierenartsen

Dierenarts & Praktijk

Deze maand wordt er in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD) aandacht besteed aan de rol van de dierenarts inzake het welzijn van paarden die door de mens gehouden worden; ‘Elk paard heeft recht op een eerlijke dierenarts’ (met dank aan het TvD voor toestemming plaatsing van het artikel).

Caring Vets pleit voor verbeteringen van welzijn door paarden te houden op een manier die zo veel mogelijk passend is bij de natuurlijke leefwijze en behoeftes van het paard, ongeacht de sector waarin de dieren gehouden worden en waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij vinden het een goede zaak dat deze zaken in het TvD besproken worden.

Paarden houden, als hobby of beroepsmatig, is belangrijk voor een grote groep mensen, vanwege b.v. het plezier van het rijden of economische belangen in de sport of fokkerij. Door deze mensgerichte focus is het belang van het paard ondergeschikt geworden aan dat van de mens. Het welzijn wordt vanuit menselijk perspectief op het paard geprojecteerd en hierdoor worden de natuurlijke behoeftes van het paard zelf buiten beschouwing gelaten, met name als deze ons niet goed uitkomen.

Was voorheen het uitgangspunt voor welzijn van het dier het vermijden van negatieve omstandigheden, zoals ziekte, honger, dorst en ongerief, nu zien we steeds meer in dat dieren voelende en denkende wezens zijn die veel meer verdienen dan dat; een waardevol leven met de mogelijkheid tot het uiten van natuurlijk gedrag en het opdoen van positieve ervaringen.

Externe partijen die zaken aan de kaak stellen welke volgens de sector normaal zijn, worden in de hoek gezet als zijnde ‘mensen die er geen verstand van hebben’. Echter, het verleden toont ons dat belangrijke veranderingen juist vaak tot stand komen door externe prikkels. Dit kan veel irritatie en afkeer opwekken binnen de groep die zich aangevallen voelt en dus vergt het moed om kritiek van ‘buitenaf’ zelfkritisch en met open blik nader te onderzoeken. Dit geldt niet alleen voor individuen en organisaties in de paardensector, maar ook voor dierenartsen. Voortschrijdend inzicht en wetenschappelijk onderzoek spelen hierbij een grote rol.

Kritiek die in eerste instantie tot verzet en ontkenning leidt kan een verandering van het bewustzijn teweegbrengen, met als resultaat acceptatie en integratie van nieuwe ideeën die het welzijn van dieren ten goede komt.

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...