Ganzen ‘overlast’ in Voerendaal

Politiek & Wetgeving

Caring Vets Limburg heeft vragen gesteld aan de gemeente Voerendaal naar aanleiding van het artikel in de Limburger over het doden van de ganzen.


Voerendaal, 19 juli 2020

Geachte Wethouder Verbraak,

Uit de krant vernamen wij dat de gemeente Voerendaal op aanraden van de Fauna Beheer Eenheid Limburg, oftewel de jagers, besloten heeft de Canadese ganzen rondom de vijver in Voerendaal te vangen en te doden. Helaas waren wij niet op de hoogte van de inspraakavond voor omwonenden, hoewel onze voorzitter drs. Anne Hanssen lid is van de werkgroep Natuur, Landschap en Water van de gemeente, waar dit probleem besproken had kunnen worden. Er staat in de krant niet genoemd hoe de ganzen gedood worden, maar zowel schieten als vergassing zijn beiden discutabel en het vangen zal voor veel stress en onrust zorgen bij de dieren.

Voor zover wij op de foto kunnen zien betreft het hier de grote Canadese gans, een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn deze beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Canadese gans is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Overtreding hiervan is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging (1). Er moeten dus zeer gegronde redenen zijn om dit verbod te overtreden. Ons inziens zijn die redenen er niet zolang er onvoldoende preventieve maatregelen zijn getroffen. Maar ook indien de exotische kleine Canadese ganzen (of tussenvormen) bij de vijver aanwezig zijn mag men vogels in Nederland niet zonder meer doden.

Wij hebben alle begrip voor de omwonenden van de vijver die overlast ervaren door de grote populatie ganzen. Alhoewel dit bij navraag blijkbaar slechts een deel van de bewoners betreft. Velen waarderen de aanwezigheid van de dieren en zijn er tegen ze te doden. Behalve dieronvriendelijk is dit ook een methode van dweilen met de kraan open. De vrijgevallen plekken zullen worden ingenomen door nieuwe ganzen. Zoals de heer Cleef terecht opmerkt in de krant: “er kan zomaar een nieuwe zwerm overvliegen, naar beneden kijken en een mooi groen parkje zien waar ze kunnen verblijven.” Zo zijn op Schiphol duizenden ganzen gedood zonder dat het aantal dieren en daarmee de overlast afnam (2). De Tweede Kamer heeft de Provincies opgeroepen om de voorkeur te geven aan verjaag systemen boven doden. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen (3).

Een betere methode om de overlast te bestrijden is om preventieve maatregelen te nemen waardoor de vijver minder aantrekkelijk wordt voor ganzen (en ratten!) (4).
Naast het schudden van eieren  zijn er meer mogelijkheden:
–          De beplanting rondom de vijver kan aangepast worden door het gebruik van minder voedzaam gras met meer variatie aan kruiden en bloemen. Dit is beter voor de biodiversiteit en minder gunstig voor ganzen. Het landschap kan veranderd worden, bijvoorbeeld met prikkelstruiken rond de vijver, waardoor het gebied minder aantrekkelijk wordt voor ganzen en hun jongen.
–          Inzet van goede verjaag methodes die in de handel zijn, bijvoorbeeld een laser, een robotvogel, drones, of met getrainde honden.
–          Een voederverbod instellen en handhaven, al is het voor de Voerendaalse kinderen nog zo leuk om “eendjes te voeren”. Uiteindelijk wordt een populatie van wilde dieren altijd bepaald door het voedselaanbod, niet door het willekeurig doden van dieren. Dit is dieronvriendelijk en ineffectief.

Wij horen graag van u en zijn bereid mee te denken in alternatieve oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Caring Vets Limburg,


Update: Antwoord gemeente Voerendaal (21/7) n.a.v. de brief.


(1) https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grote-canadese-gans#Bescherming

(2)  https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/kabinet-wil-diervriendelijke-aanpak-ganzen-bij-schiphol

(3) https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-thieme-kaya-stimuleer-pilot-experimenten-met-de-agrilaser

(4) https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/IHWLD/Infographic-diervriendelijker-ganzenbeheer.pdf

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...