Dierenartsen, steun het verzet tegen onbedwelmde slacht!

Dierenarts & Praktijk

Dierenartsen zijn het er wel over eens: ieder dier dat wordt geslacht, dient tenminste bedwelmd te zijn, maar politiek is het al jaren een heikel punt. Op 25 september proberen we de Tweede Kamer te overtuigen.

Kom jij ook om de politiek te laten zien dat dierenartsen voor dierenwelzijn staan?

Rondetafelgesprek 25 september
Op 25 september is er in de Tweede kamer een rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met als onderwerp: Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht. Dit is ter voorbereiding op de stemming over het vernieuwde wetsvoorstel van de PvdD over een totaalverbod op het slachten zonder voorafgaande verdoving. De KNMvD en Caring Vets zijn uitgenodigd te komen spreken tijdens dit rondetafelgesprek. Karin Reidinga, voormalig NVWA keuringsdierenarts, zal het woord voeren namens Caring Vets.
Dierenartsen zijn het er over het geheel genomen over eens: onbedwelmde slacht is onnodig dierenleed en moet voorkomen worden. Dit spraken wij al uit in 2017, samen met andere dierenartsenorganisaties in een gezamenlijk standpunt. Ook de KNMvD en de FVE (Federation of Veterinarians of Europe) hebben zich  uitgesproken tegen onbedwelmde slacht. De BVA kwam al jaren eerder met een standpunt.

Samen staan we sterk
Het is niet voor het eerst dat het onderwerp in de politiek wordt besproken, maar tot nu toe is het Nederland nog niet gelukt om onbedwelmd slachten te verbieden. Toch lukt het in andere landen wel, onder andere Zweden, Denemarken, Polen en België. De tijd lijkt rijp voor verandering. Wij dierenartsen kunnen op 25 september proberen de Kamer te overtuigen dat onbedwelmd slachten niet meer van deze tijd is. Het zal helpen als er veel dierenartsen in de zaal aanwezig zijn, om te laten zien dat onze beroepsgroep tegen deze welzijnsaantasting bij dieren is. Daarnaast worden met de aanwezigheid van collega’s ook de dierenartsen die spreektijd krijgen gesteund.

Dus als het je maar enigszins lukt om wat tijd vrij te maken in je drukke bestaan om naar Den Haag te komen, dan zien we je daar graag!

Locatie: Thorbeckezaal, Tweede Kamergebouw, bezoekersingang Lange Poten 4, Den Haag
Tijd: De hele bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.20 uur, maar het tijdblok waarin wij dierenartsen spreken (Blok 3) is van 11.10-12.10 uur.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor bezoekers. Neem wel een identificatiebewijs mee en reken wat extra tijd voor de veiligheidsscan die verplicht is voor alle bezoekers.

Lees deze informatie even voor je komt.

Mocht het niet lukken om in persoon daar te zijn, mail dan je steunbetuiging naar info@caringvets.nl

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...