Beperking van de veterinaire inzet van antibiotica

Berichten

Stemverklaring*

Caring Vets ondersteunt het verzoek aan de leden van het Europees Parlement om tegen de motie van de Groenen te stemmen,  maar voegt eraan toe, dat zij ook niet volledig achter de COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… supplementing Regulation (EU) 2019/6 kunnen staan.

Indien de motie van de Groenen zou worden aangenomen, dan zouden door de diergeneeskunde als essentieel aangemerkte antibiotica niet meer beschikbaar zijn voor dieren. Caring Vets vindt dat onaanvaardbaar. 

Toch heeft Caring Vets deels begrip voor de motie van de Groenen: immers de manier waarop dieren massaal en onder slechte omstandigheden in de intensieve veehouderij worden gehouden is een belangrijke oorzaak van overmatig antibioticumgebruik en antibioticumresistentie, waardoor de gezondheid van mensen (en dieren) in gevaar komt.  

Wij zijn van mening dat dieren niet mogen lijden door hen essentiële medicijnen te onthouden. 

Wij zijn ook van mening dat de oorzaak van antibioticum resistentie in de veehouderij moet worden aangepakt door te stoppen met het massaal houden van dieren onder dusdanige omstandigheden dat grote hoeveelheden antibiotica nodig zijn om de dieren te kunnen houden. Hier wordt aan economisch gewin de voorkeur gegeven boven dieren- en volksgezondheid. 

* Een stemverklaring in de zin van een toelichting op de uitgebrachte of uit te brengen stem.

De laatste berichten

07.07.24
Opleiding & Onderzoek

Caring Congres 2024: 1000 Caring Actions!

Duizend acties geven een positieve impuls aan nog meer acties…handelingen waarmee we de wereld een stukje beter kunnen maken voor mens en dier, waarmee we het...
06.07.24
Dierenarts & Praktijk

Uitbraak kattenziekte

Waarschuw eigenaren en registreer met PETscan. Dierenartsen worden opgeroepen om alert te zijn op een uitbraak van kattenziekte en katteneigenaren hiervoor te waarschuwen. Ook worden zij verzocht de diagnose via het PETscan-systeem te melden bij de faculteit Diergeneeskunde....
19.06.24
Opleiding & Onderzoek

Caring College faculteit diergeneeskunde

Caring Vets werd uitgenodigd om op donderdag 13 juni een middag onderwijs te verzorgen voor vijfdejaars studenten diergeneeskunde. Binnen anderhalve week werd een inspirerend programma...