Beperking van de veterinaire inzet van antibiotica

Berichten

Stemverklaring*

Caring Vets ondersteunt het verzoek aan de leden van het Europees Parlement om tegen de motie van de Groenen te stemmen,  maar voegt eraan toe, dat zij ook niet volledig achter de COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… supplementing Regulation (EU) 2019/6 kunnen staan.

Indien de motie van de Groenen zou worden aangenomen, dan zouden door de diergeneeskunde als essentieel aangemerkte antibiotica niet meer beschikbaar zijn voor dieren. Caring Vets vindt dat onaanvaardbaar. 

Toch heeft Caring Vets deels begrip voor de motie van de Groenen: immers de manier waarop dieren massaal en onder slechte omstandigheden in de intensieve veehouderij worden gehouden is een belangrijke oorzaak van overmatig antibioticumgebruik en antibioticumresistentie, waardoor de gezondheid van mensen (en dieren) in gevaar komt.  

Wij zijn van mening dat dieren niet mogen lijden door hen essentiële medicijnen te onthouden. 

Wij zijn ook van mening dat de oorzaak van antibioticum resistentie in de veehouderij moet worden aangepakt door te stoppen met het massaal houden van dieren onder dusdanige omstandigheden dat grote hoeveelheden antibiotica nodig zijn om de dieren te kunnen houden. Hier wordt aan economisch gewin de voorkeur gegeven boven dieren- en volksgezondheid. 

* Een stemverklaring in de zin van een toelichting op de uitgebrachte of uit te brengen stem.

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...