Caring Congres: zet dierenwelzijn centraal

Berichten

‘Geef dierenwelzijn een grotere rol in beleidsvorming en voer de vernieuwde Wet Dieren uit’, is de boodschap van Caring Farmers en Caring Vets. Om deze boodschap te benadrukken organiseren de twee organisaties het Caring Congres op 9 oktober in Blue City Rotterdam. Vier gerenommeerde hoogleraren – Frans de Waal, Roos Vonk, Thijs Kuiken en Imke de Boer – gaan in op de bredere betekenis van dierenwelzijn en benadrukken daarbij ook de kansen voor maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en maatschappelijke ongelijkheid. Door dieren de ruimte en zorg te geven die zij nodig hebben en door het aantal gehouden en geslachte dieren flink te verlagen, wordt het dierenwelzijn verbeterd en wordt bovendien onze klimaat- en milieu impact en de kans op uitbraken van ziektes lager. 


Wet Dieren

De Tweede en Eerste Kamer hebben onlangs aanpassingen in de Wet Dieren aangenomen. Aanpassingen waar de politiek al sinds 2002 over praat, maar niet uitvoert: pas het systeem aan aan het dier en niet het dier aan het systeem. Dat lijkt zo logisch, maar het heeft een gigantische impact op onze landbouw. Nu worden jaarlijks bijvoorbeeld miljoenen varkensstaarten afgeknipt en hoorns van koeien verwijderd om meer dieren in een stal te kunnen houden en zo de prijs van melk en vlees te drukken. De sprekers laten zien dat een andere omgang met dieren niet alleen goed is voor de dieren zelf, maar dat dit ook grote voordelen brengt voor de natuur en de mens. 

Caring Congres

Wetenschap, maar ook politiek, supermarkt, burger en boer hebben hier een grote gezamenlijke taak.  De uitvoering van de wet is een opgave is voor de gehele maatschappij en niet enkel voor de boer. Een veranderende wereld met opkomende infectieziektes, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van de biodiversiteit, vervuiling van ons water, land en de lucht, dwingt ons om na te denken over onze omgang met dieren. Caring Vets en Caring Farmers zijn er van overtuigd dat in onze zoektocht naar een betere wereld dieren niet de sluitpost moeten zijn, maar dat dierenwelzijn juist centraal zou moeten staan. Want een wereld met respect voor dieren, leidt tot een wereld met respect voor de natuur en de planeet en alles wat daarop leeft, waaronder wij mensdieren. 


Wil je erbij zijn op 9 oktober in Blue City in Rotterdam? Meld je aan! Het aantal kaarten is met de huidige maatregelen beperkt. Meer informatie vind je op www.caringcongres.nl

De sprekers

Prof. dr. F (Frans) de Waal : De emoties van dieren verschillen niet fundamenteel van die van de mens.
Frans de Waal studeerde Biologie en is een van de meest gerenommeerde primatologen in de wereld. Sinds 1981 doet hij wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Momenteel is hij C.H. Candler Professor in de psychologie aan de Emory universiteit in Atlanta en is hij directeur van het Living Links Center van het Yerkes National Primate Research Center. De Waal heeft een dozijn boeken geschreven, die in meer dan twintig talen zijn vertaald. In 2013 kreeg Frans de Waal een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. ir. IJM (Imke) de Boer : een gezonde aarde is het fundament voor gezonde voeding en een goed leven.
Imke de Boer is systeemdenker en hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen aan Wageningen University & Research. Zij zet zich dagelijks met veel energie in voor het verduurzamen van ons voedselsysteem. Samen met een team van boeren (o.a. Caring Farmers), vertegenwoordigers van milieu- en landbouworganisaties en wetenschappers schreef zij een nieuwe voedselvisie voor Nederland. Met deze visie, genaamd “Terug naar de roots van ons voedselsysteem: van meer naar beter”, won dit team de prestigieuze prijsvraag van de Rockefeller Foundation over gezonde en duurzame voedselsystemen in 2050. 

Prof. dr. T (Thijs)Kuiken : onze houding naar de rest van de natuur moet drastisch veranderen om toekomstige infectieziekten te voorkómen.
Thijs Kuiken is dierenarts en Hoogleraar Vergelijkende Pathologie op de afdeling Viroscience van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Extensiveren van veehouderij en wilde dierenhandel, samengaand met verminderde consumptie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong loopt parallel met de aanbevelingen van IPBES en IPCC om klimaatopwarming en ecosysteemdestructie tegen te gaan, waarbij we een radicale omslag zouden moeten maken in onze houding t.o.v. de rest van de natuur, inclusief andere diersoorten: meer ecocentrisch, minder anthropocentrisch.

Prof. dr. R. (Roos) Vonk: welke factoren bepalen of mensen empathie met dieren hebben?
Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar mens-dierrelaties en empathie met dieren . Mensen met een lagere empathie met dieren, hebben een hiërarchische – in plaats van egalitaire – kijk op onze plaats in de wereld. Dat manifesteert zich ook in een meer superieure, exploitatieve houding tegenover natuur, klimaat en ook minderheidsgroepen. In haar lezing vertelt Roos Vonk over haar eigen onderzoek en onderzoek van anderen naar dit onderwerp.

  • Opening door Arabella Burgers, voorzitter Caring Vets
  • Afsluiting door Ruud Zanders, voorzitter Caring Farmers en Kipster
  • Gastvrouw en moderator van de dag is Inge Vleemingh, caring farmer en  varkensboerin van De Goed Gevulde.

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...