Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Politiek & Wetgeving

Religieuze slacht zonder voorafgaande bedwelming betekent volgens dierenartsen en
wetenschappers een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. De toegenomen morele status van dieren vereist dat hun intrinsieke waarde zwaarder moet wegen bij afwegingen over hun gebruik dan tot nu toe. Er zijn alternatieven beschikbaar om religieus te slachten mét voorafgaande bedwelming. Dit komt tegemoet aan de maatschappelijke consensus dat dieren gedood mogen worden voor consumptie, maar daarbij niet mogen lijden. Consumenten willen erop kunnen vertrouwen dat het vlees dat zij consumeren afkomstig is van met voorafgaande bedwelming geslachte dieren. Internationale handel in onbedwelmd geslacht vlees – in plaats van alleen slachten voor de lokale behoefte – en de niet transparante vleesstroom zijn in tegenspraak met het doel van de wet.

Rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ter voorbereiding van ingediende motie PvdD voor wijziging in de Wet Dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht.

De bijdrage van Caring Vets spreker dierenarts K. Reidinga tijdens het rondetafelgesprek op 11:27.

Sprekers en position papers van de sprekers zijn hier te vinden.
Het hele debat is hieronder terug te zien.

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...