Internationale vogelmarkten & tentoonstellingen

Geen categorie

Caring Vets is van mening dat het organiseren van internationale vogelmarkten met onmiddellijke ingang verboden moet worden.

Internationale vogelmarkten trekken handelaren aan uit heel Europa die met vogels in busjes, aanhangwagens en kofferbakken uit landen als Polen, Hongarije, Italië etc. naar Nederland komen voor de handel in vogels.

Caring Vets is het eens met de conclusie waar Stichting Papegaai in goed onderbouwde rapporten toe komt, om deze markten niet toe te staan vanwege de volgende redenen:

1.      Het welzijn en daarmee de gezondheid van de aangeboden dieren wordt ernstig aangetast. Vogels zitten permanent in een stress situatie door het transport en verblijf in overvolle, te kleine kooien, bovendien door het veelvuldig vangen en hanteren van de dieren door de handelaren.

2.      Vogelmarkten vormen een direct gevaar voor de volksgezondheid. Uit NVWA rapporten blijkt dat er een grote kans is op besmettingen met Psittacose. Het samen brengen van een grote groep vogels uit alle delen van Europa die bovendien onder grote stress verkeren en daarmee verminderde weerstand hebben vergroot het risico van het overbrengen van ziektes. Psittacose, beter bekend onder de naam “papegaaienziekte”, is een ziekte die voor kan komen bij diverse soorten vogels (dus niet alleen bij papegaaien!)  en aangifteplichtig is, onder andere vanwege de besmettelijkheid voor mensen. Bij mensen kan deze ziekte ernstige luchtweg problemen veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. In een rapport van de NVWA wordt vermeld dat internationale  vogelmarkten een verhoogde kans op verspreiding van Psittacose vormen.

3.      Behalve Psittacose kunnen ook andere vogelziekten overgebracht worden. Deze markten vormen daarmee ook een indirect gevaar voor de Nederlandse pluimveestapel.

4.      Voor dieren met een bijzonder uiterlijk worden soms hoge bedragen neergeteld. Het dierenwelzijnsaspect van deze afwijkende variaties worden hierbij niet of onvoldoende mee gewogen. Caring Vets vindt dat het fokken op kenmerken die het welzijn van dieren benadelen verboden moet worden, net zoals ook bij brachycefale honden en katten het geval is.

Caring Vets, werkgroep vogels

 

De laatste berichten

24.01.24
Dierenarts & Praktijk

VetScope Live met bestuurslid Frederieke

Dierenartsen en duurzame veehouderij - verbinden in plaats van polariseren.
06.11.23
Dierenarts & Praktijk

Dierenartsen waarschuwen: koop geen kortsnuitige kat

Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties starten deze week een campagne om consumenten te waarschuwen voor de vele gezondheidsproblemen van kortsnuitige katten.
07.10.23
Dierenarts & Praktijk

Onze omgang met jonge dieren – artikel TvD

De manier waarop we met dieren omgaan, is sterk beïnvloed door de overheersende wereldvisie dat dieren dankzij goddelijke voorbestemming slechts bestaan ten behoeve van de...