Het is tijd voor een Ombudsmens voor Dieren!

Politiek & Wetgeving

Nationale Ombudsman – Als het misgaat tussen burgers en de overheid

Maar wat te doen als het misgaat tussen dieren en de overheid?
Wij willen een  Ombudsmens voor dieren!

Begin 2021 is Caring Vets het initiatief ‘Ombudsmens voor dieren’ gestart. Dit initiatief beoogt een betere rechtspositie voor dieren en wil dat dieren een ‘politieke stem’ krijgen. Eén van de manieren om dat te realiseren is het aanstellen van een speciale Ombudsmens voor dieren naast de Nationale ombudsman. Deze kan de overheid aanspreken op het onvoldoende behartigen van dierenbelangen en kan ook zelf onderwerpen agenderen.

Filosofe Eva Meijer beschreef de Ombudsmens in haar boek De soldaat was een dolfijn uit 2017. Zij steunt dit initiatief, evenals Caring Farmers. Wij hebben contact met het kantoor van de Nationale ombudsman, met de Raad voor Dierenaangelegenheden en met het Centrum voor DierMens Studies. We zoeken brede steun, onder andere bij dierenwelzijnsorganisaties en bij politieke partijen. D66 is voor, zie hun actieplan ‘Houden van Dieren: Dierenwelzijn bij de tijd’!

Wij willen onze werkgroep voor dit initiatief uitbreiden. Ben jij dierenarts, dierwetenschapper, jurist of student in één van deze richtingen en wil je helpen? Sluit je bij ons aan!
Heb je andere vaardigheden en/ of ideeën om dit initiatief tot een succes te maken? We komen graag met je in contact! Mail ons op ombudsmensvoordieren@caringvets.nl

Lees verder


De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...