Caring Farmers

Geen categorie

 

Artikel in Trouw: Een groep boeren mocht de minister vertellen wat zij zich voorstellen bij duurzame landbouw. Het antwoord gaat sommigen van hen niet ver genoeg. Zij gaan nu op eigen kracht aan de slag als ‘Caring Farmers’.

 

Caring Vets is een van de vrienden van Caring Farmers:

“Caring Farmers hebben een écht duurzame en toekomstbestendige visie op onze voedselvoorziening. Waarbij niet alleen wordt samengewerkt met de natuur, -waardoor negatieve effecten op milieu en klimaat tot het absolute minimum worden beperkt-, maar ook wordt voldaan aan de fysiologische en ethologische behoeftes van het (eventueel in te zetten) dier.
De houderij wordt aangepast aan het dier in plaats van andersom en dieren worden alleen ingezet om reststromen te verwerken of te grazen op land waar niets anders groeit dan gras. De inzet van dieren wordt tot het minimum beperkt en een transitie van ons consumptiepatroon naar veel minder dierlijk en meer plantaardig eiwit is een duidelijk doel.

Het is een zegen dat er een groep boeren is opgestaan om het andere geluid duidelijk te laten horen. De weg van bulkproductie kent alleen maar verliezers: het is de hoogste tijd om de landbouw fundamenteel te veranderen. De Caring Farmers zetten de eerste stap en wij Caring Vets ondersteunen dit initiatief van harte.”

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...