Brachycefale honden en katten

Politiek & Wetgeving

De Franse Bulldog, de Mopshond en de Pers zijn voorbeelden van brachycefale (kortsnuitige) honden- en kattenrassen die momenteel erg populair zijn.
Caring Vets maakt zich grote zorgen om deze dieren.

Brachycefale dieren lijden onder hun uiterlijk
Brachycefale honden en katten lijden. Ze hebben ernstige gezondheidsproblemen, die veelal niet worden herkend door de eigenaren.
Daarom roepen we fokkers, keurmeesters, dierenartsen en (toekomstige) hondeneigenaren op om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze problemen aan te pakken. Dierenfokkerij kan en mag simpelweg niet gebaseerd zijn op wensen van consumenten en fokkers, zeker niet als het welzijn en de gezondheid van de dieren hierbij geschaad worden.

Brachycefale dieren zijn een leven lang benauwd
Brachycefale dieren zijn zo gefokt dat de structuren in de schedel onvoldoende ruimte krijgen. Ze hebben te kleine neusgaten, de tong is verhoudingsgewijs te groot, het zachte verhemelte is te lang en sluit daardoor voor een belangrijk deel de toegang tot de keel en luchtwegen af. Ook hebben deze dieren een te nauwe en vaak sterk afgeplatte luchtpijp. Hierdoor zijn ze continu benauwd.
Veel brachycefale honden hebben zelfs operaties nodig om normaal te kunnen ademhalen.

Brachycefale dieren en gezondheidsproblemen
Maar het uiterlijk van de brachycefalen leidt tot méér problemen: voor het gebit is onvoldoende ruimte in de kaak met gebitsproblemen als gevolg. Plooien op de kop zorgen voor huid- en oogontstekingen en door de uitpuilende ogen komen pijnlijke oogaandoeningen veelvuldig voor.
Ook het skelet is door de gedrongen bouw in de meeste gevallen gebrekkig en geeft rugproblemen zoals hernia’s. Door deze afwijkende gedrongen bouw is natuurlijke voortplanting bovendien vaak niet mogelijk en komen geboorteproblemen veel voor. Wereldwijd is dit in diverse publicaties wetenschappelijk bewezen en algemeen bekend bij fokkers en dierenartsen.

De wet verbied het fokken met en van ongezonde dieren
Volgens de wet (artikel 3.4, Besluit houders van dieren) is het al sinds 2014 verboden te “fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. Er moet bij het fokken worden voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen, ziekten en schadelijke uiterlijke kenmerken aan nakomelingen worden doorgegeven en voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt.”

Het bewust fokken met mismaakte dieren is dus verboden, maar gebeurt desondanks op grote schaal. Er wordt niet op gehandhaafd omdat in de Nederlandse wet criteria ontbreken op basis waarvan in concrete gevallen besloten kan worden dat dit artikel is overtreden.

Betere handhaving van de bestaande wetgeving
Wij roepen de overheid daarom op snel duidelijke criteria te stellen: een minimale snuitlengte en neusgatgrootte dienen vastgesteld te worden voor zowel hond als kat.

Verder willen wij er bij fokkers en keurmeesters op aandringen om binnen een ‘kortsnuitras’ te selecteren op de langste snuiten, de meest open neusgaten en een minder brede bouw als beste vertegenwoordiger van het ras.

Dierenartsen neem verantwoordelijkheid
Wij roepen dierenartsen op te stoppen met kunstmatige inseminatie als er geen indicatie voor is. Er wordt momenteel bij bijvoorbeeld Engelse en Franse Bulldogs in zo’n 80% van de geboortes een keizersnede gedaan. Dit gebeurt vaak op afspraak in plaats van in een spoedsituatie. We roepen dierenartsen op om alleen een keizersnede toe te passen als er een medische indicatie voor is, zoals de richtlijn van de KNMvD (Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen) én het genoemde artikel 3.4 in de wet voorschrijven. Tevens zou de dierenarts bij een keizersnede veroorzaakt door de schadelijke raskenmerken, voor een castratie moeten pleiten. Dierenartsen zouden operaties uitgevoerd om de ademhaling te verbeteren moeten registreren. Deze geopereerde dieren zijn immers erfelijk belast en dus niet geschikt voor de fok.

Maak geen reclame met brachycefale dieren
Caring Vets dringt er bij bedrijven op aan om geen reclame te maken met honden- en kattenrassen met veel te korte snuiten. De populariteit van brachycefale dieren wordt grotendeels bepaald door wat er op tv en in de media te zien is. Bij een goede bedrijfsethiek hoort dierenwelzijn hoog in het vaandel te staan en dat kan onder meer bereikt worden door geen reclame te maken met zieke honden- en kattenrassen.

Koop geen brachycefaal dier
Tot slot een waarschuwing voor alle (toekomstige) honden- en katteneigenaren: uw koopgedrag bepaalt wat er wordt gefokt! Denk daarom goed na voor u een hond of kat aanschaft en laat u adviseren door uw dierenarts. Bekijk en beluister de moeder en vader bij het bezoek aan een fokker: dieren die niet kunnen ademen zonder geluid te maken of bijna gesloten neusgaten hebben, hebben altijd ademnood! Dit wordt wel vergeleken met het ademen door een rietje. Probeer dit eerst zelf, en verplaats u daarmee in de hond. Goede kans dat u op zoek gaat naar een dier dat wél normaal kan ademen. Dat snurken ‘bij het ras hoort’ is een teken dat het ras al veel te lang ongezond wordt gefokt. Elke dierenarts zal beamen dat dit echt niet schattig is maar juist ontzettend zielig.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze huisdieren niet langer hoeven te lijden onder modegrillen en een te weinig daadkrachtig beleid.

Caring Vets, werkgroep gezelschapsdieren

De laatste berichten

07.07.24
Opleiding & Onderzoek

Caring Congres 2024: 1000 Caring Actions!

Duizend acties geven een positieve impuls aan nog meer acties…handelingen waarmee we de wereld een stukje beter kunnen maken voor mens en dier, waarmee we het...
06.07.24
Dierenarts & Praktijk

Uitbraak kattenziekte

Waarschuw eigenaren en registreer met PETscan. Dierenartsen worden opgeroepen om alert te zijn op een uitbraak van kattenziekte en katteneigenaren hiervoor te waarschuwen. Ook worden zij verzocht de diagnose via het PETscan-systeem te melden bij de faculteit Diergeneeskunde....
19.06.24
Opleiding & Onderzoek

Caring College faculteit diergeneeskunde

Caring Vets werd uitgenodigd om op donderdag 13 juni een middag onderwijs te verzorgen voor vijfdejaars studenten diergeneeskunde. Binnen anderhalve week werd een inspirerend programma...