Politiek & Wetgeving

28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Het is onze overtuiging dat in de ontwikkelingen naar een toekomstbestendige landbouw en het omgaan met de meerdere crises waar we in dit land mee te maken hebben, het essentieel is dat het welzijn van onze landbouwhuisdieren en de toestand waarin onze natuur verkeert in de plannen worden meegenomen. Hieruit volgt automatisch een beter welzijn voor de mens.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...
02.03.23
Politiek & Wetgeving

Kalf bij de koe

In de gangbare melkveehouderij veehouderij is het gebruikelijk dat het kalfje direct na de geboorte weggehaald wordt bij de moeder. Dit gebeurt uit het oogpunt van efficiëntie. Deze werkwijze staat echter steeds meer ter discussie.
23.08.22
Politiek & Wetgeving

“Koop geen Kortsnuit” Campagne

Caring Vets, Dier&Recht, stichting Dierenlot, de Sophia-Vereeniging en het cluster Gezelschapsdieren van de KNMvD lanceren campagne 'Koop geen kortsnuit', ondersteund door vele dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties.
08.06.22
Politiek & Wetgeving

‘Stop onacceptabele vangmethoden van pluimvee’

Caring Vets kan het niet aanzien dat er nog steeds miljoenen kippen hun botten breken, alleen maar vanwege een goedkope vangmethode. Wat ons betreft kunnen...
05.04.22
Politiek & Wetgeving

Eendagshaantjes

Doden van eendagskuikens wordt in Nederland nog steeds niet verboden Elk jaar worden wereldwijd 5 miljard kuikens gedood op dag 1 van hun leven. Dat...
31.01.22
Politiek & Wetgeving

Caring Vets wil 3V-beleid voor pluimvee: Verminder, Verander en Vaccineer!

Verminder het aantal dieren drastisch, verander de manier van houden van pluimvee en vaccineer! Deze oproepen klinken steeds luider, zoals door Erasmus virusexpert Thijs Kuiken en dierenbeschermer Dirk-Jan Verdonk. Als vereniging van dierenartsen denken ook wij dat een volgende pandemie door vogelgriep een reële dreiging is.
23.01.22
Politiek & Wetgeving

Aandacht voor Ombudsmens voor Dieren

Aandacht voor de Ombudsmens voor Dieren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Copyright TvD, geplaatst met toestemming, waarvoor dank!
28.08.21
Politiek & Wetgeving

Persbericht: oproep tot wettelijk verbod op de handel in ongezonde honden

Dierenartsen en dierenbeschermers roepen op tot een wettelijk verbod op de handel in ongezonde honden. Het fokken van deze dieren is al sinds 2014 verboden maar ze worden nog steeds massaal verhandeld en ingekocht vanuit het buitenland. In het televisieprogramma Kassa 28 augustus werd duidelijk hoe groot het probleem in Nederland is.
12.05.21
Politiek & Wetgeving

Vraag de geit hoe zij wil leven

Een ombudsMENSvoorDIEREN, benoemd door de Tweede Kamer en functionerend naast de Nationale ombudsman, zoals de ombudsman voor Kinderen, zal de rechtspositie van dieren versterken. Nu kunt u denken dat de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming toch al voor dieren opkomen? Wat voegt zo’n ombudsMENS dan toe? Hij geeft dieren een officiële positie in de democratische rechtstaat. Dan wordt er beter naar ze geluisterd en zullen hun belangen zwaarder wegen.
08.04.21
Politiek & Wetgeving

Het is tijd voor een Ombudsmens voor Dieren!

Begin 2021 is Caring Vets het initiatief ‘Ombudsmens voor dieren’ gestart. Dit initiatief beoogt een betere rechtspositie voor dieren en wil dat dieren een ‘politieke stem’ krijgen. Eén van de manieren om dat te realiseren is het aanstellen van een speciale Ombudsmens voor dieren naast de Nationale ombudsman.
08.04.21
Politiek & Wetgeving

De Ombudsmens voor Dieren zal dieren een politieke stem geven

De Ombudsmens voor dieren roept de overheid ter verantwoording voor het verzaken van daadwerkelijke bescherming van dieren. Het ‘maakbare’ dier kan niet overgelaten worden aan de (economisch gedreven) sector.