Dierenwelzijn primaten bij BPRC

Berichten

Opmerkingen bij beelden* BPRC (Biomedical Primate Research Centre) gefilmd door een dierenarts van ADI (Animal Defenders International) [*waarschuwing; schokkende beelden] en de reactie van het BPRC  hierop.

N.B. Wij zijn ons ervan bewust dat deze beelden undercover zijn verkregen en dat dit niet altijd in context te plaatsen is, echter er zijn een aantal punten waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn:

‘Het BPRC gebruikt daarnaast diertraining als een onderdeel van het verrijkingsplan (zie boven). Door een dier te leren mee te werken tijdens het uitvoeren van verschillende procedures worden voor de dieren situaties en handelingen veel beter voorspelbaar, wat leidt tot stressvermindering en daarmee welzijnsverbetering.’

Het vangen en injecteren van de apen gebeurt in het filmpje allerminst zoals beschreven op de site van BPRC. (0.30 m en 0.44 m).

‘Één keer per jaar wordt de gezondheid van alle dieren in de kolonie gecontroleerd door een dierenarts. Dat betekent dat alle dieren worden gevangen en onder verdoving een aantal handelingen ondergaan’

Op de beelden is te zien dat de dieren reageren op stimuli en dus niet voldoende onder anaesthesie zijn gebracht. (1.00 m en 1.30 m). Er lijkt dus sprake te zijn van sedatie en niet van algehele narcose. Het dierenwelzijn wordt ernstig aangetast indien er pijnlijke ingrepen, of ingrepen die beangstigend zijn, uitgevoerd worden bij sedatie zo oppervlakkig dat alles bewust wordt meegemaakt. 

Verder lijkt er rommelig gewerkt te worden, dieren op tafels tussen allerlei materialen, het lijkt alsof ze niet in de gaten worden gehouden na toediening narcose en nog net voorkomen kan worden dat ze van tafel vallen en zichzelf verwonden. (1.37 m en 1.41 m)

Het feit dat het personeel lachend en zingend tussen deze (mis)handelingen loopt is een treurig gegeven. Het geeft een beeld dat er weinig empathie is voor de dieren die handelingen moeten ondergaan die door deze personen uitgevoerd worden, en die zoals vermeld op de eigen site, ‘vervelend en stressvol’ zijn voor de dieren. Dat laatste is een understatement. Daarnaast maakt het lied dat gezongen wordt – tekst gaat over een jongen die (vrijwillig) een tatoeage neemt die fout afloopt –  de situatie extra smakeloos. (2.24 m)

Het bijkomen uit de (onvoldoende) anaesthesie gebeurt onzorgvuldig, er is te zien hoe een dier meerdere malen valt omdat het niet in een veilige omgeving wakker kan worden. Recovery moet zodanig gebeuren dat het dier zichzelf niet kan verwonden of dat het verwond kan worden door wakkere soortgenoten. Dat is te allen tijde de eindverantwoordelijkheid van de dienstdoende dierenarts. Hier kan eenvoudig voor gezorgd worden door het dier in een bench in het eigen verblijf te plaatsen en deze te openen zodra het dier voldoende bij is. (1.58 m)

Het euthanaseren in een ruimte bij andere apen kan indien niet vermijdbaar omdat het een geval van een besmettelijke ziekte was (zoals gemeld in BPRC verklaring n.a.v. de beelden) kan ook gebeuren met een scherm of gordijn zodat het in ieder geval niet in het zicht van de andere apen gebeurt.

 

Caring Vets is van mening dat het gebruik van sentient beings (levende wezens met bewustzijn en gevoel) voor dierproeven onethisch en derhalve onacceptabel is. Om een eind te kunnen maken aan dierproeven moeten er meer middelen beschikbaar gesteld worden voor onderzoek naar diervriendelijke alternatieven, met name door bedrijven die dierproeven uitvoeren of dit laten doen. Deze middelen moeten ervoor zorgen dat alternatieve methodes te allen tijde voorrang krijgen boven dierproeven. Het uitvoeren van proeven die al gedaan zijn moet verboden worden en openheid van onderzoeksresultaten dient verplicht gesteld te worden, om herhaling van onderzoeken te voorkomen. Een taak voor de politiek qua wet en regelgeving en voor ethische commissies.

Er moeten betere oplossingen komen, de benodigde techniek en kennis zijn volop in ontwikkeling. Goede wetenschap en betrouwbaar onderzoek met behulp van vrijwilligers, menselijke cellen en weefsels, alsmede innovatieve technieken zoals organen op chip, die proefdiergebruik overbodig maken zijn de toekomst. Dit is een zaak van groot belang voor zowel dieren als mensen.

Caring Vets

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...