Het konijn als huisdier

Berichten

Konijnen worden gezien als geschikte huisdieren; ze zijn zindelijk, hoeven niet te worden uitgelaten, maar zijn wel sociale dieren. Gelukkig is er steeds meer bekend over het houden van konijnen. Er is ook steeds meer aandacht voor het welzijn van dieren, zeker nadat eisen hiervoor zijn opgenomen in de Wet Dieren. Indien er namelijk niet wordt voldaan aan de (natuurlijke) behoeftes van een dier, is dit schadelijk voor het gehouden dier zelf maar uiteindelijk ook (direct of indirect) voor de eigenaar.

Dieren die hun natuurlijke gedrag niet kunnen uitoefenen gaan vaker afwijkend gedrag vertonen. Dit kan bijvoorbeeld uitmonden in agressie naar de eigenaar of sloopgedrag. Ook kunnen dieren met chronische stress sneller ziek worden. Er zijn verschillende peilers die belangrijk zijn voor het welzijn van een konijn: natuurlijk gedrag en vrij zijn van ziektes/pijn. 

Het is belangrijk om je eerst te verdiepen in wat konijnen nodig hebben en te bedenken of je daarvoor kunt zorgen zolang ze leven!

* dit geldt overigens voor alle dieren

Natuurlijk gedrag 

Onder natuurlijk gedrag valt al het gedrag dat een dier uit zichzelf vertoont. Dit gedrag is aangepast aan de natuurlijke omstandigheden waarin het dier normaal leeft. Voorbeelden van gedrag dat hieronder valt is onder andere voortplantingsgedrag, maternaal gedrag, foerageergedrag, rustgedrag en territoriumgedrag.  Voor een konijn betekent dit dat er aan verschillende huisvestingseisen minimaal voldaan moet worden zodat hij dit gedrag kan vertonen indien hij dit wenst.                                                                                                                                       

Een konijn is een sociaal dier en heeft een ander konijn nodig om zijn natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren!

Een mens of ander dier is hiervoor geen vervanging. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat konijnen elkaar poetsen of om de beurt de omgeving in de gaten houden voor gevaar dat mogelijk dreigt.                                                                                                                                                                         

Een konijn hoort gedurende de dag voortdurend ruwvoer te eten en te allen tijde water te kunnen drinken.

Knagen is onderdeel van het natuurlijke gedrag van konijnen, er zijn verschillende commerciële producten te koop die konijnen hiervoor kunnen gebruiken maar ook takken uit de natuur/tuin kunnen gegeven worden.                                                                                                                      

Elk dier wil natuurlijk af en toe een sprintje kunnen trekken.

Een groot hok waarin het konijn meerdere hupsen moet kunnen maken en waar hij ook regelmatig uit mag is dus minimaal vereist.

De grootte van het hok dat nodig is, verschilt dan ook met de grootte van het konijn en het aantal dieren.                                                                                                                                                                   

Konijnen willen graag graven!

Als het dier niet naar buiten kan om dit te doen dan zijn ook commerciële zandbakken (voor binnenshuis) te koop waarin het dier kan graven. 

Om een leuk leven te hebben is het belangrijk dat je geen pijn of ongemakken hebt!                                                                

Vrij zijn van ziektes en pijn                                                                                                                                        

De dierenarts speelt hierin een belangrijke rol.

Indien een konijn ziek is, heeft ook dit dier recht op medische hulp om lijden te stoppen of te voorkomen. Sommige preventieve ingrepen zoals vaccinaties en castraties kunnen helpen om lijden en ziektes voorkomen.              

Goede voeding en huisvesting kan veel medische problemen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan gebitsproblemen die je kunt krijgen bij het onvoldoende geven van ruwvoer waarop geknaagd moet worden.

Ook fokkers kunnen bijdragen aan het welzijn van konijnen.

Het selecteren van dieren die wat karakter betreft geschikte huisdieren zijn en die geen hinder hebben van uiterlijke kenmerken heeft enorme voordelen voor het welzijn van konijnen. Zo is inmiddels aangetoond met wetenschappelijk onderzoek dat het overgrote deel van de hangoorkonijnen oorproblemen heeft.

Selectie op het voorkomen van schadelijke raskenmerken is dan ook zeer wenselijk. Het fokken op uiterlijke kenmerken die gewenst zijn, zou dan ook ondergeschikt gemaakt moeten worden aan deze twee andere selectie criteria: karakter en gezondheid. 

Zolang wij konijnen als huisdier willen houden, moeten we op zijn minst rekening houden met deze punten.  Wel vinden wij dat konijnen eigenlijk niet gehouden zouden mogen worden in een hok (binnen of buiten) puur voor ons plezier en vermaak. Het zijn stressgevoelige dieren, maar laten dit als prooidier niet zien. Ons advies zou dan ook zijn om altijd een konijn te adopteren in plaats van te kopen uit de fokkerij/dierenwinkel om zo de fokkerij van konijnen als gezelschapsdier tot een minimum te kunnen beperken.  

Meer informatie kun je vinden op LICG en bij de dierenarts! En denk vooral ook aan konijnen in de opvang

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...