Criteria voor fokken van brachycephale honden

Politiek & Wetgeving

Goed nieuws! Onlangs heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de faculteit Diergeneeskunde, in opdracht van de minister van LNV, criteria ontwikkeld voor handhaving van wetgeving omtrent fokken met brachycephale honden. Niet alleen kunnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) door deze nieuwe criteria de bestaande wetgeving beter handhaven, maar ook geven zij houvast voor dierenartsen, fokkers en eigenaren van brachycephale honden.

Na aandacht hiervoor uit vele hoeken eindelijk actie om gezonde dieren te fokken.

Lees hier het rapport
Fokken met kortsnuitige honden – Criteria ter handhaving van art. 3.4 Besluit Houders van dieren. Fokken met Gezelschapsdieren. 

Dr. Marjan AE van Hagen, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij
en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (21 01 2019)

Zie ook het Caring Vets Statement Brachycefalen

De laatste berichten

24.04.23
Opleiding & Onderzoek

Wereldproefdierendag 2023

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich primair inzet voor het welzijn van dieren. Caring Vets is van mening dat het welzijn van...
28.03.23
Politiek & Wetgeving

Advies Provinciale Staten

Caring Vets heeft een advies brief naar alle provincies gestuurd inzake dierenwelzijn.
23.03.23
Politiek & Wetgeving

Van Landbouwakkoord naar Voedselakkoord

Als Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors zetten wij ons in voor een gezonde aarde. We maken ons zorgen om het voedselsysteem van nu,...