Dierenliefde en de blinde vlek van de mens

In het programma Floortje gaat mee (met Jasper Doest), laat Floortje Dessing de relatie tussen mens en dier zien. In Roemenië blijkt beer Baloe in een klein hok te leven. De eigenaresse zegt veel van hem te houden en vindt dat hij het goed heeft.

Caring Change!

Caring Farmers en Caring Vets kijken terug op een geslaagd congres. We bedanken alle 160 deelnemers, de sprekers, congrescentrum Antropia en onze geweldige gespreksleider Lotte Sluiter. Speciale dank gaat uit naar het Barth Misset Fonds voor de financiële ondersteuning! 

Nederland gebruikt meer dan drie werelden

Bestuurslid Rene van der Luer was gastredacteur van de editie ‘Klimaatverandering en duurzaamheid’ van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
Lees hier zijn inleiding
Copyright TvD, geplaatst met toestemming, waarvoor dank!

Caring Congres 2021

Zaterdag 9 oktober, Blue City te Rotterdam. Een geweldige dag, inspirerende sprekers en geïnteresseerd publiek op een mooie locatie! Al met al een zeer geslaagd uitverkocht Caring Congres van Caring Vets & Caring Farmers over dierenwelzijn.
Vier gerenommeerde hoogleraren – Frans de Waal, Roos Vonk, Thijs Kuiken en Imke de Boer – gaan in op de bredere betekenis van dierenwelzijn en benadrukken daarbij ook de kansen voor maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en maatschappelijke ongelijkheid. Lees hier een samenvatting van de verschillende presentaties.

Caring Vets in Trouw Duurzame 100

Dierenartsenvereniging Caring Vets op nummer 29 in de Duurzame 100 van @trouw En onze zusterorganisatie Caring Farmers op nummer 5!

Verbied beurzen met levende dieren

Op 19 september werd weer een reptielenbeurs gehouden te Houten. Hoewel we net herstellende zijn van een pandemie waarbij het verhandelen van verschillende diersoorten op een markt mede oorzaak van ontstaan en verspreiding was, mag in Nederland weer een evenement plaatsvinden waarbij reptielen en andere exotische dieren uit de hele wereld onder stressvolle omstandigheden verhandeld mogen worden.

Caring Congres: zet dierenwelzijn centraal

Caring Vets en Caring Farmers zijn er van overtuigd dat in onze zoektocht naar een betere wereld dieren niet de sluitpost moeten zijn, maar dat dierenwelzijn juist centraal zou moeten staan. Want een wereld met respect voor dieren, leidt tot een wereld met respect voor de natuur en de planeet en alles wat daarop leeft, waaronder wij mensdieren. 

Beperking van de veterinaire inzet van antibiotica

dien de motie van de Groenen zou worden aangenomen, dan zouden door de diergeneeskunde als essentieel aangemerkte antibiotica niet meer beschikbaar zijn voor dieren. Caring Vets vindt dat onaanvaardbaar. 

Effecten COVID-19 op proefdiergebruik

Beoogd doel van de minister: overzicht en inzicht bieden in het gebruik van proefdieren en van proefdiervrije innovaties in het wereldwijde onderzoek naar vaccins en behandelmethoden voor COVID-19.

Het konijn als huisdier

Konijnen zijn geschikte huisdieren, ze zijn zindelijk, hoeven niet te worden uitgelaten maar zijn wel sociale dieren. Gelukkig is er steeds meer bekend over het houden van konijnen. Er is ook steeds meer aandacht voor het welzijn van dieren.